اجرا مدل مرجع نرم افزار

اجرا مدل مرجع نرم افزار

اجرا مدل مرجع نرم افزار

 

اجرا مدل مرجع نرم افزار مزاياي بي شماري را براي سازمان ها به همراه مي آورد اما بايد توجه داشت كه اين مزايا و بهبود فرايندهاي تجاري سازمان به راحتي قابل دست يابي نيست.

اجرای مدل مرجع نرم افزار بستگي بسيار زيادي به انتخاب سيستم مناسب، تامين كننده مناسب، نحوه بومي سازي نرم افزار در سازمان با توجه به استراتژي، فرهنگ و ساختار سازمان، تعهد و حمايت مديريت سازمان از اجرای نرم افزار، شايستگي مشاوران در اجرای نرم افزار، كنترل پروژه مناسب در طول فرايند پياده سازي و اتمام پروژه در زمان مشخص و بودجه پيش بيني شده و … دارد كه در آينده بطور كامل به آن خواهیم پرداخت. از اين عوامل كه بگذريم، اجرا مدل مرجع نرم افزار در سازمان مزاياي بسيار زيادي را به همراه خواهد داشت .

در تصویر زیر مفهوم مدل مرجع نرم افزار به صورت خلاصه نمایش داده میشود. 

اجرای مدل مرجع نرم افزار كه بصورت خلاصه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • اولین ویژگی كه در كوتاه مدت و پس از اجرا مي توان توقع داشت، كاهش هزينه هاي عملياتي نظير كاهش هزينه هاي كنترل موجودي انبار، هزينه توليد، هزينه عمليات حسابداري و ثبت وقايع مالي، هزينه هاي بازاريابي و پشتيباني است.
  • ايجاد يكپارچگي جامع در هر سازمان از بعد اطلاعاتي و افزايش سازگاري در اطلاعات موجود در سازمان
  • اجرای مدل مرجع نرم افزار با ايجاد ستون فقرات قوي از انباره داده ها. اين سيستم دسترسي بهتر و سريعتر به داده ها را براي مديريت امكان پذير مي سازد و به اين ترتيب مدير مي تواند براي تصميم گيري بسرعت به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشد
  • افزايش شفافيت و ردگيري فرايند توليد براي مشتري، افزايش قابليت متناسب سازي براي مشتري و تطبيق بيشتر با نيازهاي وي و افزايش رضايت مندي مشتري در تمام فرايندهايي كه وي با آنها درگير است، از لحظه سفارش تا دريافت و حمل و نقل محصول از مزاياي ديگر آن است
  • مهمترين ویژگی  مدل مرجع نرم افزار بهبود هماهنگي میان واحد های سازمان و افزايش كارايي فرايندهاست
  • استاندارد سازي فرايندهاي سازماني بر اساس بهترين تجربياتي كه شركتهاي عرضه كننده نرم افزار از سازمانهاي مختلف به دست آورده اند
  • امكان و يا تسهيل توسعه سيستم ها و فناوري هاي جديد از جمله توليد بهنگام، و …
  • توسعه زيرساختهاي لازم به منظور وارد شدن به بحث بازرگاني الكترونيك
  • پشتيباني از برنامه ريزي استراتژيك

 

نرم افزار توليد مدل مرجع طيف وسيعي از فعاليتهايي است كه براي بهبود عملكرد فرايندهاي داخلي سازمان به كار مي رود مدل مرجع نرم افزار از طرف نرم افزارهاي با چند زيرسيستم كه فعاليتها را در تمام بخشهاي سازمان يكپارچه مي كنند، پشتيباني مي شود. اين زيرسيستم ها شامل برنامه ريزي توليد، خريد قطعات، كنترل موجودي انبار، توزيع قطعات و مواد اوليه و يا ردگيري سفارشها مي گردد. ويژگي هاي نرم افزارهاي توليد مدل مرجع  در اصل تحول يافته سيستم هاي برنامه ريزي نيازمندي توليد هستند. در حال حاضر طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي توليد مدل مرجع در مرحله جلوتري نسبت به ساير نرم افزارهاي ERP قرار دارد. نرم افزارهاي توليد مدل مرجع داراي فرايندهاي كاري داخلي هستند كه به شكل خاص براي بنگاه هاي توليدي و به منظور مديريت كل چرخه از سفارش تا محصول نهايي هستند. اين چرخه شامل مراحل مختلفي از جمله تامين مواد اوليه، برنامه ريزي توليد، توليد، بازاريابي، فروش و ثشخيص و ثبت نهايي عمليات فروش. برخي از تامين كنندگان مدل مرجع نرم افزار فرايندهاي توليد را به شكل الكترونيكي و time-real به مشتري ارايه مي دهند. سازمان مي تواند با كارآمد كردن فرايندها و بهينه سازي چرخه سفاش محصول و فرايندهاي توليد، استفاده از منابع را به حداكثر رسانده و هزينه را كمينه كند.

جایگاه مدل مرجع نرم افزار:

مدل مرجع نرم افزار بر پايه استفاده از سيستمهاي مديريت پايگاه داده اي رابطه اي ، طراحي شده اند. اين بدين معني است كه براي استفاده از مدل مرجع نرم افزار بايد تمامي ساختارهاي اطلاعاتي سازمان تعريف شده باشد و هيچ خلاء اطلاعاتي در لايه هاي سيستم پردازش مبادلات سازمان وجود نداشته باشد.

 و علاوه بر آن پيوستگي اطلاعات نيز وجود داشته باشد، يعني اينكه كليه بخشهاي اطلاعاتيمدل مرجع نرم افزار  بايد تدارك ديده شود. در آن صورت مي توان گفت مدل مرجع نرم افزار جزء نرم افزارهاي پايه براي تجارت الكترونيك است. خلاصه اينكه پايه و اساس سيستمهاي درون سازماني، RDBMS ها هستند و مدل مرجع نرم افزار مجموعه فرايندهاي سازماني هستند كه بر اساس RDBMS ها تهيه وتنظيم شده اند و از آنجا كه اين فرايند ها تقريبا در سازمانها و صنايع مشابه به صورت استاندارد و يكسان هستند، پس كمك بسزايي جهت رسيدن اين سازمانها به سيستم هاي برون سازماني SCM و CRM مي كنند.