راهکار اطلاعات و سوابق کارکنان پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت ثبت کردن  اطلاعات شخصی و هویتی 
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات قراردادی ، اطلاعات بیمه ای 
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات مالیاتی ،
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات تکمیلی ، تصاویر مدارک هویتی 
 • قابلیت ثبت کردن افراد تحت تکفل ، سوابق کاری 
 • قابلیت ثبت کردن سوابق تحصیلی ، سوابق ایثارگری
 • قابلیت ثبت کردن زبانهای خارجی ، فعالیت های ورزشی
 • قابلیت ثبت کردن تشویقات و تنبیهات ، ارزشیابی ، سوابق علمی و تحقیقاتی 
 • قابلیت ثبت کردن فرم مربوط به آیین نامه جذب
 • قابلیت ثبت کردن لیست مرخصی ها و ماموریت ها ،دوره های آموزشی ،
 • قابلیت ثبت کردن فوق العاده کارشناسی، نرم افزارها و ….
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات افراد تحت تکفل شامل اطلاعات شناسنامه ای و نسبت ، تجرد و تاهل ،شاغل و غیرشاغل ،فعال و غیرفعال و همسر همکار و…. 
 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات سوابق تحصیلی:  شامل مدرک ،محل اخذ مدرک  و ……می باشد.
 • سایر اطلاعات شامل اطلاعات رزمندگی ،ایثارگری ،جانبازی ،آزادگی ، سوابق خارج از بانک و فیلدهای تاریخ شروع و پایان و مدت آن …..می باشد.
 • قابلیت  نمایش  و چاپ تمامی اطلاعات کارکنان  
 • قابلیت  ثبت کردن اطلاعات کامل پرونده پرسنلی کارکنان
 • قابلیت  ثبت کردن تصاویر مربوط  با بخش های متفاوت  پرونده
 • قابلیت ثبت و ذخیره کردن تغییرات  مختلف پرونده
 • قابلیت  بررسی و جستجو در فيلدهاي اطلاعاتي و محتوای  متني پرونده کارکنان
 • قابلیت ثبت کردن تمام  اطلاعات تكمیلی پرسنل با توجه به اطلاعات تكمیلی، تصاویر و مدارك و اطلاعات تحصیلات
 • قابلیت معرفی و ایجاد تغییر در تمامی  اطلاعات و تعاریف پایه به صورت پویا‌ و نامحدود
 • قابلیت پیاده سازی و  طراحی فیلد‌های اطلاعاتی جدید در تمامی لایه های  کاربری بنا بر ماهیت و نیاز کسب و کار سازمان
 • قابلیت ویرایش  و طبقه بندی  مفاهیم  پایه بنا بر ماهیت اطلاعات پرونده‌های کارکنان  سازمان
 • قابلیت  درج و ثبت تمامی  اطلاعات مفاهیم اولیه سیستم از فایل اکسل
 • قابلیت  وارد کردن  اطلاعات افراد در گروه های اطلاعاتى مستقل از جمله مشخصات عمومى، تکمیلی، احکام، سوابق كارى و…
 • قابلیت ثبت کردن  عكس آن همراه با ویژگی ها در سیستم به همراه پرونده انضباطی و آموزشی کارکنان
 • قابلیت معین کردن  فیلدهای اطلاعاتی بعنوان کاراکترهای محاسباتی
 • امکان تعریف انواع بانك ها با تنوع حسابهای بانكی متفاوت، وضعیت شغلی، سمت سازمانی
 • انواع گروه های ماموریت، مدارک و رشته تحصیلی، انواع اضافه كاری و شب كاری و نوبتكاری و مرخصی
 • امکان تعریف انواع خدمات درمانی و بیمه های تكمیلی و آینده ساز ضوابط آنها ،بیمه تامین اجتماعی
 • قابلیت معرفی انواع ماموریت، نرخ ماموریت، انواع محلهای كار، انواع واحد سازمان، امور و قسمت، انواع مراكز هزینه كاری
 • قابلیت معرفی شرایط جداول بیمه پرسنل و افراد تحت تكفل به صورت خودکار و سالانه به تفكیك نوع بیمه
 • قابلیت معرفی موارد استخدام، انواع جریمه غیبت و تاخیر، حوادث و بیماریهای پرسنل
 • قابلیت معرفی كلیه شرایط کارکنان  با توجه به اطلاعات  شناسایی، تكمیلی و شغلی و اطلاعات احكام و اطلاعات كاركردی و اطلاعات بیمه و مالیات پرسنل و اطلاعات خانوادگی به تفكیك كل افراد خانواده
 • قابلیت ثبت کردن  اطلاعات بیمه کارکنان با توجه به سوابق قبلی كاری پرسنل با گروه بندی  محل كار قبلی
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات كل بیمه های تكمیلی پرسنل و افراد خانواده آنها در هر سال.
 • قابلیت  ارائه انواع گزارشهای پرسنلی کارکنان 
 • قابلیت استخراج انواع خروجی
 • قابلیت  چاپ کلیه گزارشات پرسنلی