راهکار انبار و خرید و فروش پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت عملیات حسابداری انبار
 • قابلیت معرفی کالا همراه با مشخصات پویا در ازای هر گروه کالا
 • قابلیت معرفی انواع فاکتورها و امکان قراردادن تنظیمات اختصاصی برای آنها
 • قابلیت معرفی طبقه بندی کالاها و خدمات تخصیص یک کالا/خدمات به چند گروه
 • قابلیت معرفی خدمات همراه با مشخصات پویا در ازای هر گروه خدمات
 • قابلیت معرفی هر فیلد جدیدی برای  مشخصات کالاها  و اضافه نمودن انواع مختلف ضمایم فنی به کالاها
 • قابلیت معرفی قیمتهای متفاوت برای هر یک از عملیات خرید یا فروش در زمان های متفاوت  و بکار بردن آنها در قیمت گذاری  فاکتورهای خرید و فروش
 • قابلیت معرفی فرمول تولید برای کالاها با کلیه پارامترهای لازم برای صادر کردن اسناد خودکار تولید و مصرف و همچنین محاسبه بهای تمام شده کالا
 • قابلیت معرفی نقطه سفارش هر کالا به تفکیک انبارها و یا کالاها
 • دارای تمامی روشهای قیمت گذاری فاکتور
 • قابلیت اضافه کردن فيلدهای مختلف و ويژگي‌هاي اطلاعاتي ديگر به كالا و استفاده از واحدهاي سنجش اصلي و فرعي
 • قابلیت صادر کردن اسناد حسابداری مکانیزه معادل اسناد انبار به صورت  :تجمیع کلی ، تجمیع تاریخی ، تفکیک فاکتورتفکیک فاکتور ، تجمیع تاریخی و تجمیع کلی
 • قابلیت اختصاص انبار به اقلام فاکتور
 • دارای تمامی روشهای رهگیری کالا (مانند : شماره سریال ، بارکد ،RFID و …)
 • دارای تمامی کنترلهای لازم برای ثبت کردن فاکتورها
 • قابلیت فعال کردن پارامتر ارزش افزوده
 • قابلیت قرار دادن سیستم بازاریابی و انجام محسبات پورسانت ها به تفکیک کالا ، فاکتور، بازاریاب و …
 • قابلیت تسویه کردن حساب نقدی و حساب تعهدی
 • دارای عملیات استاندارد انبار مانند : درخواست خرید ، درخواست فروش ،درخواست کالا و ….
 • قابلیت معرفی عملیات  جدید بنا به درخواست مشتری
 • قابلیت پیاده سازی اتوماسیون انبار همراه با انواع فاکتور های پیش و پس
 • دارای کلیه گزارشهای انبار و خرید و فروش با ویژگی ساختن گزارشات جدید توسط گزارش ساز
 • ورود و خروج اطلاعات از طریق  اکسل در تمام فرآیندهای برنامه
 • قابلیت تعریف حدود دسترسی برای کاربران
 • قابلیت ارائه نمودن انواع نمودار آماری و مقایسه ای
 • قابلیت حفظ اطلاعات محصولات و امکانات  آنها و دارای كدگذاري اتوماتيك كالا – Code Generator
 • قابلیت تعریف كالا از طريق دیگر سيستم‌ها
 • قابلیت تعریف محل‌هاي فيزيكي كالا در تمام انبارها
 • قابلیت قرار دادن ویژگی حدود كنترل موجودي براي كالاها جهت سهولت كنترل و سفارش‌گذاري به‌موقع
 • قابلیت تعریف فرمول ساختن کالا  به صورت ثابت یا متغیر
 • قابلیت بکار بردن دستمزد، سربار و ضایعات استاندارد.
 • قابلیت افزودن اطلاعات سربار و ضایعات ،دستمزد، با فرم فرمول ساخت.
 • قابلیت معرفی محصول های جایگزین و یا مشابه
 • قابلیت ثبت تخفیفات برای  هر یک از اقلام یک  فاکتور
 • قابلیت تنطیمات دلخواه نمایش کد حساب بدهکار حساب بستانکار فاکتور  و یا عدم نمایش آنها
 • قابلیت فعالکردن  تمامی فاکتور ها و غیر فعال کردن آنها
 • قابلیت ثبت مالیات برای هر یک از کالاها در یک  فاکتور
 • قابلیت ثبت کردن سندهای دریافت و پرداخت  نقدی و تعهدی در سیستم خزانه داری و به تبع آن ثبت کردن  سندهای خودکارحسابداری در سیستم حسابداری
 • قابلیت ثبت بارکدها  برای  هر یک از کالا ها در یک  فاکتور
 • قابلیت ثبت سریال برای هر یک از کالاها در یک  فاکتور
 • قابلیت معرفی تاثیر داشتن یا نداشتن فاکتور در موجودی
 • قابلیت معرفی تاثیر یا عدم تاثیر فاکتور درقیمت
 • قابلیت مسدود کردن ثبت موجودی منفی در هر حواله
 • قابلیت استفاده یا عدم استفاده از  ارزش افزوده برای هر نوع فاکتور
 • قابلیت ثبت کردن خریدها و فروش های ارزی
 • قابلیت ثبت کردن تسویه حساب نقدی و تعهدی هر فاکتور در داخل فاکتور
 • قابلیت تعریف انبار به صورت پیش فرض به انواع فاکتور
 • قابلیت محدود کردن دسترسی کاربران سیستم به انبار های خاص
 • قابلیت تعریف تعداد اعشار برای مقدارها و مبالغ، در تمامی فرمهای عملیاتی انبار
 • قابلیت تعریف حساب بدهکار و حساب بستانکار پیش فرض انواع فاکتور
 • قابلیت معرفی مسئول انبار، و اختصاص دادن دسترسی انباردارها به بخش یا کل انبارها
 • قابلیت بررسی مقادیر منفی، بلوکه، حداقل ها، حداکثرها و نقطه سفارش و… در صادر کردن سندها
 • دارای کلیه بررسی ها لازم برای ثبت فاکتورها
 • قابلیت تخصیص گروه کالا های ویژه  برای هر یک از  سندها
 • قابلیت اختصاص دادن انبار های ویژه برای هر نوع از اسناد
 • دارا بودن قانون ماليات بر ارزش افزوده
 • قابلیت تعیین قیمت مکانیزه اسناد طبق  آخرين قیمت  خريد، آخرين قیمت  مصرف ،ميانگين موزون متحرک، قیمت استاندارد، قیمت  واقعي و استفاده کردن  از نرخ ‌هاي سيستم تداركات
 • قابلیت بررسی موجودي كالا بر اساس عوامل رديابي
 • قابلیت حفظ اطلاعات عوامل رديابي براي كالاها مانند : شماره سريال، بچ توليدي، تامين كنندگان، محل فيزيكي كالا در انبار، رنگ ،تاريخ انقضا، پروژه، ، درجه كيفيت كالا و محصولات توليدي
 • دارا بودن انواع انبارهای صنعتی، بازرگانی ، اموال و کالای مصرفی
 • دارای فرآیندهای به روز رسانی بهای تمام شده محصولات با تصحیح  سندهای مالی صادر شده
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات سریال محصولات و کد رهگیری آنها
 • قابلیت تعریف الگوی سریال محصول و اختصاص مکانیزه سریال به کالاها
 • دارای سرویس آرشیو الکترونیک برای کنترل تمامی پیوست ها  و اسناد مرتبط با انبار
 • قابلیت طبقه بندی عملیات حسابداری انبارها به مقداری و مقداری /ریالی
 • قابلیت ریالی کردن اسناد مقداری انبار هم انفرادی و هم گروهی
 • قابلیت اختصاص یک محصول به چندین انبار مختلف، امکان شمارش آنها به تفکیک انبار و تعریف محل نگهداری محصول  در هر انبار، یا بر حسب محل نگه‌داری محصول  و ثبت خودکار  برگه انبارگردانی
 • قابلیت تعین قیمت و تعیین تعرفه ها برای محصولات  یا خدمات با توجه به شرایط و مدت زمان مورد نظر
 • قابلیت تعریف بهای استاندارد برای هر محصول در ازای مدت زمان نا محدود  و ثبت سند حاصله بصورت خودکار توسط سیستم و محاسبه انحرافات
 • قابلیت تعیین یک یا چند واسطه فروش در فاکتور فروش.
 • قابلیت استفاده کردن از سناریوهای متفاوت پورسانت برای واسطه‌های فروش.
 • قابلیت تعریف هر یک از پارامترهای مربوط در برگه‌های فروش بر حسب نیاز کاربر شامل ( نحوه پرداخت، شرایط تحویل ،نوع فروش، مرکز فروش، و…)
 • قابلیت بررسی اعتبار هر مشتری در زمان ثبت رخدادهای فروش
 • قابلیت صادر کردن رسید محصول (به صورت مقداری و ریالی)
 • قابلیت معرفی واسطه‌های فروش با تعداد نامحدود.
 • قابلیت ثبت کردن یادآوری زمان تسویه برای هر فاکتور به صورت خودکار
 • قابلیت انجام محاسبات انبارگرداني با روش‌هاي چندشمارشي
 • قابلیت صادر کردن تگ‌ انبارگرداني و تگ سفيد
 • قابلیت صدور اطلاعات شمارش انبارگرداني از طريق فايل متني – Text و فایل اکسل
 • قابلیت دریافت خودكار سندهای كسري و اضافي انبارگرداني
 • قابلیت انجام فرآیندهای بستن دوره مالي و انتقال موجودي تعدادي و ريالي به دوره مالي جديد
 • قابلیت معرفی الگوی سندهای حسابداری معادل با سندهای انبار با امکان تعریف فرمول دهی و انتخاب المان های متفاوت
 • قابلیت استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پیدار و امکان ارائه نمودن خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها
 • قابلیت یکپارچگی انبارها، همراه با موجودی محصولات و ساختارهای اطلاعاتی با سیستم بازرگانی
 • قابلیت دریافت فرم درخواست کالا از اتوماسیون اداری پیدار
 • قابلیت تعیین حدود دسترسی برای کاربران انبار ها ، گروه کالا ها ، انواع فاکتور ها
 • دارای کلیه گزارشات استاندارد انبار و خرید و فروش به همراه فابلیت ساختن گزارش ها جدید توسط گزارش ساز
 • دارای گزارشات مصرف مراكز هزينه طبق عامل های  مصرف
 • قابلیت ورود و خروج و ارائه اطلاعات به صورت نمودار ، مقایسه ای ،آماری ، از / به اکسل
 • دارای كاردكس‌هاي تعدادي و ريالي كالا در موسسات و سطح انبار
 • گزارش موجودی کالا با امکان طبقه بندی انبار
 • دارای بررسی گردش و مانده محصول به تفكيك انبار، نوع سندها ، طرف مقابل و …
 • دارای گزاراشات محصول های قابل سفارش و راكد
 • دارای گزارشات کلی سندهای  انبار، گزارش انبارگرداني، ليست شمارش‌هاي انبارگرداني ،گردش و آناليز گردش كالا و موجودي‌ها، گزارش مغايرت موجودي
 • قابلیت ساختن تمام گزارش‌هاي سفارشي هر شركت با امکان بکارگیری از ابزار قدرتمند گزارش ساز
 • قابلیت ایجاد انواع گزارشهای موجودی کاردکس کالا ، گردش کالا
 • دارای گزارشات گردش کالا همراه با سریال و موجودی مشخص هر محصول با امکان تفکیک نمودن کد رهگیری و تاریخ انتقای آن
 • قابلیت ارائه گزارشات مصرف مواد و محصولات  به تفکیک مصرف يك ماده در مختلف/مصرف مواد در محصول خاص
 • امکان ارائه گزارشات قیمت تمام شده محصولات
 • دارای گزارش سرجمع فروش هر روز محصول
 • دریافت گزارش سفارشات بر اساس وضعیت سفارش (بررسی شده، تسویه شده، ناقص تسویه شده و رد شده) نام ودیگر ویژگی های محصول و …
 • دارای دریافت انواع نمودارهای خطی، میله ای، افقی و … به تفکیک کالا، طرف حساب، و …
 • دارای گزارش فاکتورهای برگشتی بر اساس نوع فاکتور برگشتی نوع فاکتور اصلی (خرید و فروش) و (برگشت از خرید و فروش) و …
 • امکان دریافت گزارش تک به تک فاکتور بر اساس خرید، فروش، پیش فاکتور
 • دریافت گزارشات کالای امانی ارسالی و دریافتی بر اساس  مقدار دریافتی، ارسالی، عودتی، تسویه شده و مقدار باقیمانده،طرف حساب، نام کالا، شماره فاکتور،