راهکار جذب و استخدام پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت تعریف کلیه  ردیف های شغلی مورد نیاز در  سازمان ها  بدون محدودیت  
 • قابلیت  ثبت کردن درخواست جذب نیرو
 • قابلیت تعریف کلیه  شرایط های  درخواست شغل طبق  احتیاج  سازمان 
 • قابلیت تعریف مرحله های  عملیات  استخدام و گردش کار در ارتباط  با آن در سازمان 
 • قابلیت تعریف  شرکت های  کاریابی طرف قرارداد با  سازمان 
 • قابلیت تعریف  بانک سوالات آزمون استخدامی مربوط به  هر ردیف شغلی 
 • قابلیت ذخیره تمامی  سوابق و اطلاعات  عملیات  استخدامی با امکان گروه بندی  متقاضیان استخدام 
 • قابلیت گزینش و انتخاب کردن ، جستجو  و گروه بندی طبق  المان های مورد نظر  برای کلیه گزارشات
 • قابلیت طراحی و پیاده سازی خروجی های چاپ شده در تمامی گزارشات به صورت تصویر ، نمودار
 • قابلیت تشخیص پستهای بلاتصدی
 • قابلیت ثبت کردن  اعلام نیاز و صادر کردن  مجوز استخدامی با گروه بندی  واحد های سازمانی 
 • قابلیت تشخیص  مشاغل مجاز به احراز پست
 • قابلیت  اعلام کردن ملزومات  و وضعیت  احراز تصدی پست
 • قابلیت ایجاد  آگهی های  استخدامی با وضعیت  عمومی و اختصاصی
 • قابلیت انتقال خودکار  اطلاعات شخص  به سیستم کارگزینی
 • قابلیت  تهیه  رزومه ها دریافت شده  از طریق سایت یا کاربر
 • قابلیت  فیلتر کردن  رزومه ها طبق وضعیت عمومی
 • قابلیت گرفتن آزمون MBTI ، 
 • قابلیت گرفتن تست هوش 
 • قابلیت گرفتن کلیه آزمون های زبان ، اکسل ، ورد ، نقش افراد در کار تیمی 
 • قابلیت طرح سوالات در کلیه آزمون ها 
 • قابلیت ثبت کردن نتیجه هر مرحله از عملیات استخدامی با  نتیجه های و امتیازهای کسب شده 
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات متفاوت کارمندان  به تفکیک  ماهیت
 • قابلیت طبقه بندی رزومه ها طبق  وضعیت  احراز مشاغل
 • قابلیت اعلام اخطار  مبنی برتکمیل کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای کارکنانی که اخیرا استخدام شده اند.
 • قابلیت  انتقال اطلاعات متقاضیان  استخدام به پرونده کارکنان یا سیستم پرسنلی  بعد از جذب
 • قابلیت معرفی مجوزهای جذب نیرو طبق  جدول  سازمانی یا ادوار  معین  مانند  مجوز جذب سالیانه نیروها و معرفی  مجوزهای موردی یک واحد مشخص  و تجمیع آن با مجوزهای مرحله قبل
 • قابلیت استفاده کردن از سیستم جذب و استخدام از اینترنت برای گرفتن رزومه های درخواست  کار و تفکیک آنها به صورت خودکار
 • قابلیت تهیه  بانک اطلاعاتی درخواست های  استخدام و رزومه آنها
 • قابلیت معرفی کلیه  آزمون های استخدامی
 • قابلیت  اعلام کردن  لیست کوتاه برای عملیات  گزینش و مصاحبه
 • قابلیت ثبت کردن خودکار اطلاعات متقاضیان استخدام شده در سیستم پرسنلی
 • قابلیت گرفتن  نیاز ها و مجوز های استخدام و اجرای فرآیند استخدام
 • قابلیت پیاده سازی اولویت در سیستم طبق وضعیت مشخص  شامل مدرک تحصیلی ، دانشگاه ها ، …
 • قابلیت کنترل تخصص های شخص  طبق شرح وظایف پست سازمانی خالی
 • قابلیت  زمانبندی خودکار  آزمون های شفاهی و کتبی 
 •  قابلیت دریافت گزارشات از رزومه های دریافت شده با گروه بندی ردیف شغلی 
 • قابلیت دریافت گزارشات  از درخواست دهندگان استخدامی با گروه بندی  تمامی مرحله های استخدام
 • قابلیت دریافت گزارشات از لیست جلسات مصاحبه تنظیم شده همراه با نتیجه آن در بازه تاریخی دلخواه 
 • قابلیت دریافت کلیه گزارشات به صورت آمارها و یا لیستها با ساختار دلخواه با گزارش ساز کلیه گزارشات کاربردی  
 • قابلیت دریافت گزارشات  زمان رسیدگی به تقاضاهای  شغلی با گروه بندی  واحد های سازمانی