راهکار جمعداری اموال و دارایی های ثابت پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی تمامی گروه‌هاي اصلي دارایی و گروه های فرعي دارايي
 • قابلیت معرفی  کلیه  دارايي ها ،متنند :  خودرو، ملک …
 • قابلیت معرفی  دارايي‌هاي نامشهود مانند :  امتياز انشعاب خدمات عمومي (تلفن، گاز و …)، مالكيت معنوي سرقفلي، و …
 • قابلیت معرفی کلیه  اوراق بهادار
 • قابلیت اختصاص دادن  شماره به اموال و دارایی ها  اعم از منقول و غيرمنقول
 • قابلیت  ثبت اموال جهت  آغاز  بهره‌بر‏داري کردن  از اموال منقول و غيرمنقول خريداري شده
 • قابیلت معرفی  اطلاعات خاص مربوط به  يك مال نمانند : ( تعمير و نگهداري، ضمانت (گارانتي)، خدمات پس از فروش وضعیت ویژه  بهره ‏برداري، نوع پوشش بيمه و مبلغ و زمان آن ،‌ توضيحات ویژه و …)
 • قابلیت معرفی مراكز هزينه طبق  مراكز هزينه تعريف شده از طریق  امور مالي سیستم
 • قابلیت معرفی ویژگی های ساختمان‌ها، مساحت عرصه ، تعداد ،طبقات و اتاقها نظير نشاني، و اعيان، نوع كاربري و …
 • قابلیت معرفی ویژگی های  مکان های  استقرار دارایی ها  نظير ساختمان، مركز هزينه ،طبقه، اتاق، شخص تحويل گيرنده و …
 • قابلیت معرفی امناي اموال و ویژگی های  فردی  و شغلي آنها
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های اموال نامشهود نظير سرقفلي، امتياز انشعاب خدمات عمومي (تلفن، گاز و …)، مالكيت معنوي و …
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های  اوراق بهادار همچون  نوع، تاريخ سررسيد، نحوه تملك،‌ مبلغ، صادر كننده و …
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های اموال در حكم مصرفي و غير مصرفي
 • قابلیت معرفی انبارداران و ویژگی های فردی و شغلي آنها
 • قابلیت ثبت کردن نتیجه  صورت برداري و شمارش اموال
 • قابلیت دریافت  تراز اموال و چاپ آن
 • قابلیت جستجو و کنترل و بررسي اسناد
 • قابلیت  جستجو و  بررسی  طبق  اطلاعات موجود در سيستم
 • قابلیت معرفی  افراد  تحويل گيرنده دارایی  و ویژگی های فردی  و شغلي آنها
 • قابلیت معرفی  رویدادهای مختلف ( زلزله، آتش سوزي، سيل، سرقت، تصادف و …)
 • قابلیت معرفی جدولی از  استهلاك
 • قابلیت معرفی فرآیندهای  مرتبط با  ثبت اموال
 • قابلیت ثبت دارایی های  ایجاد شده از طرحهاي عمراني و پروژه‏ها
 • قابلیت  ثبت کردن اموال اماني
 • قابلیت ثبت کردن اموال اجاره‏اي
 • قابلیت  ثبت کردن  اموال توافقي (مانند : قراردادهاي مشاركتي)
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های  ظاهري و فني دارایی ها  همچون  شماره سريال، پلاك،  مبلغ، رنگ، اندازه، تعداد، عمر مفيد،‌ تاريخ ثبت مال و …
 • قابلیت ثبت کردن دارایی ها  طبق گروه بندی اموال تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير:
 1. قابلیت ثبت کردن ویژگی های اشياء و لوازم ارزشمند ، عتيقه و موزه‏اي و مردم شناسي (طبقه 1)
 2. قابلیت ثبت کردن ویژگی های فرش و انواع بافته‏هاي موزه‏اي و با ارزش (طبقه 2)
 3. قابلیت ثبت کردن ویژگی های  تمبرهاي يادگاري، موزه‏اي و خاص (طبقه 3)
 4. قابلیت ثبت کردن ویژگی های انواع خودروهاي حمل و نقل و سواري (زميني، هوايي، دريايي، دوچرخه، موتورسيلكت و موبيلت) (طبقه 4)
 5. قابلیت ثبت کردن ویژگی های لوازم رشته‏هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي (طبقه 5)
 6. قابلیت ثبت کردن ویژگی های ماشين‏آلات صنعتي، توليدي، راه‏سازي، حفاري، آب و برق، كشاورزي، دامداري و نظاير آن (طبقه 6)
 7. قابلیت ثبت کردن ویژگی های كتب خطي و چاپي (طبقه 7)
 8. قابلیت ثبت کردن ویژگی های کلیه  بافته‏هاي دستي و ماشيني (طبقه 8)
 9. قابلیت ثبت کردن ویژگی های کلیه  دوربين و لنزها و متعلقات آنها (طبقه 9)
 10. قابلیت ثبت کردن ویژگی های  نمونه‏هاي خشك شده (تاكسيد‏رمي) (طبقه 10)
 11. قابلیت ثبت کردن ویژگی های انواع نوار فيلم و ديسكت (پرشده) (طبقه 11)
 12. قابلیت ثبت کردن ویژگی های  دام و حيوان (طبقه 12)
 13. قابلیت ثبت کردن ویژگی های دیگر  دارایی های  غير مصرفي (طبقه 13)
 14. قابلیت ثبت کردن ویژگی های اموالی نظير نام مالك (به نام دولت، ‌به نام دستگاه، به نام دولت با نمايندگي از طرف دستگاه و …)، نحوه تملك (خريداري، اهدايي، تصرف و …)، شرایط  ثبتي (فاقد سابقه ثبتي، در جريان ثبت، داراي سند مالكيت و …)، پلاك ثبتي، نشاني، مساحت عرصه و اعيان، مورد استفاده و … مطابق آيين‏نامه مستندسازي و تعيين بهره ‏برداری دارایی های  غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 33980/ت 27211 هـ مورخ 16/7/1381 مصوب هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.
 • قابلیت ثبت کردن  اطلاعات استقرار مال به تفكيك ساختمان، طبقه و اتاق
 • قابلیت ثبت کردن  اطلاعات استقرار مال به تفكيك واحدها
 • قابلیت ثبت کردن  اطلاعات استقرار مال به تفكيك كاركنان
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های خودرو و ايجاد كارت ویژه براي هر وسیله نقلیه برای درج  تعميرات، نصب لوازم اضافه و ساير وقايعي (تصادف و …) كه براي خودرو اتفاق مي‏افتد، با ذكر تاريخ، شماره كيلومتر و …
 • قابلیت ثبت کردن  ویژگی های  اموال در فرمت دفاتر، فرم‌ها، كارت‌ها و جداول مخصوص ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و چاپ آنها
 • فرآیند های مرتبط با  تغييرات و انتقال  اموال
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  اموال رسيده و فرستاده
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  تعميرات اساسي اموال
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  دارایی های بركنار شده يا اسقاط شده
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  اهدا يا واگذاري دارایی ها
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  انتقال  اموال
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  امانت دهي اموال به سایرین
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  امانت گرفتن اموال از سایرین
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  برگشت اموال اماني يا واگذار شده
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  فروش دارایی ها
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  اجاره اموال
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  پايان اجاره اموال
 • قابلیت ثبت کردن ، تنظيم و چاپ پروانه خروج دارایی  از سازمان يا مؤسسه در شرایط ضروري و ثبت شرایط دارایی های خارج شده، واحد درخواست كننده، شخص خارج كننده و … طبق فرمت ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای  مرتبط با  تغييرات و انتقال دارایی در فهرست دفاتر، ‌فرم‌ها، كارت‌ها و جداول مخصوص ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و چاپ آنها
 • قابلیت  تهيه صورتجلسه تحويل و تحول اموال و چاپ آن
 • عمليات مربوط به محاسبه استهلاك
 • قابلیت مشخص کردن روش های  استهلاك اموال  از طريق گروه دارايي و يا اقلام دارايي و انجام محاسبات  استهلاك دارايي براساس ماده 151 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و بخشنامه شماره 74876 مورخ 28/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور و ديگر قوانين، مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در آينده در اين خصوص ابلاغ خواهند شد.
 • قابلیت مشخص کردن نوع و اندازه  استهلاك دارایی  به صورت جمعي، گروهي و يا انتخاب يك دارايي
 • قابلیت تعیین  راه  موثر بودن  تغيير يا تعمير اساسي اموال  در محاسبه استهلاك
 • قابلیت انجام محاسبات  استهلاك دارايي‌ها در مقاطع زماني پيش‏بيني شده
 • قابلیت  اعلام اموال مستهلك شده
 • قابلیت  اعلام بلااستفاده شدن دارايي به منظور محاسبه بخشي از استهلاك دارايي و اعلام بكارگيري مجدد دارايي
 • قابلیت انجام فرآیندهای  مرتبط با  دارایی های  مفقود شده و حادثه ديده
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات مرتبط با  روبدادهای  نظير سيل، زلزله، ‌سرقت، آتش‏سوزي، تصادف و … كه براي دارایی ها  اتفاق مي‏افتد و تنظيم گزارش و صورتجلسه براي آنها
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات استقرار مال به تفكيك مركز هزينه
 • قابلیت حذف دارایی هایی از فهرست اموال كه در اثر اتفاقات  از بين رفته ‏اند
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای مرتبط با پيگيري و نتايج پرونده سرقت اموال
 • قابلیت ثبت کردن و اعلام پيدا شدن دارایی های مفقود شده يا مسروقه
 • قابلیت ثبت کردن دوباره  دارایی های  مفقود شده يا مسروقه‏اي به فهرست اموال كه پيدا شده‏اند.
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای مرتبط با پيگيري و نتايج پرونده پوشش بيمه‏اي دارایی های حادثه ديده
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای مرتبط با مشاهده عيني اموال
 • قابلیت ثبت کردن فرآیندهای مرتبط با مشاهده امين اموال از اموال و شرح آن نظير تاريخ مشاهده، وضعيت بهره‏برداري از مال (سالم، معيوب، متروك، اسقاط، مفقود) و …
 • قابلیت جستجوي و بررسی پويا طبق الملن های متفاوت  و قابل تعريف توسط كاربر
 • قابلیت دریافت گزارشات  و رویت اطلاعات يك دارایی
 • قابلیت دریافت گزارشات  و رویت اطلاعات اموال به صورت كلي
 • قابلیت دریافت گزارشات  پويا طبق نياز و تعريف كاربر
 • قابلیت پرینت تمامی گزارشات
 • قابلیت دریافت گزارشات  از مراكز هزينه، محل‌هاي استقرار و تحويل‏گيرندگان دارایی
 • قابلیت دریافت گزارشات  از شرایط دارایی  از نظر جابجايي، جايگزيني، فروش، اسقاط، ‌حذف و …
 • قابلیت دریافت گزارشات  از شرایط دارایی  از نظر محل استقرار (ساختمان، طبقه و اتاق)، فرد تحويل‏گيرنده، مركز هزينه و واحد
 • قابلیت دریافت گزارشات  از نقل و انتقالات دارايي‏ها بين واحدها، مراكز هزينه و افراد در محدوده زمانی تعيين شده
 • قابلیت دریافت گزارشات  از تعميرات يا تغييرات کلی اموال
 • قابلیت دریافت گزارشات  از تغييرات دارایی ها در مدت زمان تعيين شده
 • قابلیت دریافت گزارشات  از ویژگی های  فني دارایی ها
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اموال طبق طبقات سيزده‎گانه
 • قابلیت دریافت گزارشات  از  مغايرت اموال  عيني و دفتري
 • قابلیت دریافت گزارشات  از امناي اموال
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های  رسيده و فرستاده
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اموال اماني (امانت گرفته شده و امانت داده شده)
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اموال اجاره‏اي (اجاره داده و اجاره شده)
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اموال در اختيار يك كارمند، واحد، مركز هزينه و …
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های موجود در يك ساختمان، طبقه، اتاق و …
 • قابلیت دریافت گزارشات  ازدارایی های  اهدا يا واگذار شده
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های  مسروقه
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اموال اسقاطي
 • قابلیت دریافت گزارشات  از هزينه استهلاك دارایی ها  
 • قابلیت دریافت گزارشات  از هزينه استهلاك دارايي‌ها به تفكيك مراكز هزينه
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارايي‌هاي مستهلك شده
 • قابلیت دریافت گزارشات  استهلاك ماهيانه دارايي‌ها
 • قابلیت دریافت گزارشات  از اطلاعات مربوط به مقادير استهلاك سال‌هاي قبل
 • قابلیت دریافت گزارشات  از سوابق غیر قابل استفاده شدن و استفاده مجدد اموال
 • قابلیت دریافت گزارشات  از كارت تفصيلي دارايي ثابت
 • قابلیت دریافت گزارشات  از كارت مخصوص خودرو
 • قابلیت دریافت گزارشات  به صورت اتوماتیک  از اموالي كه سررسيد معاينه فني، تعمير و يا دیگر موارد ضروري از اين دست در مورد آنها فرا رسيده است
 • قابلیت دریافت گزارشات  به صورت اتوماتیک  از اموالي كه سررسيد ضمانت (گارانتي) يا خدمات پس از فروش آنها نزديك است
 • قابلیت دریافت گزارشات  به صورت اتوماتیک از دارایی های  اماني كه سررسيد عودت آنها نزديك مي‏باشد
 • قابلیت دریافت گزارشات  به صورت خودكار از اموالي كه عمر مفيد آنها تمام شده است
 • قابلیت تنظيم زمان اعلام اخطار  پيش از سررسيد مربوط به عمرمفيد، بيمه، معاينات، امانت،‌ ضمانت، خدمات پس از فروش و … به طور جداگانه
 • قابلیت دریافت گزارشات  به صورت اتوماتیک از اموالي كه سررسيد بيمه آنها در حال اتمام است .
 • قابلیت دریافت گزارشات  آماري و گروه بندی شده اموال
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های مصرفي راكد
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های توافقي
 • قابلیت دریافت گزارشات  از دارایی های مفقودي
 • قابلیت برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات بین  سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت و سيستم‌هاي زير براي دستگاه‌هايي كه فاقد سيستم‌هاي عمومي يكپارچه مي‌باشند، توصيه مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه به مرور نسبت به يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي عمومي خود به نحوي كه امكان ارتباط و تبادل اطلاعات ميان آنها برقرار باشد، اقدام نمايند.
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم بودجه
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم نقليه
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم انبار
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم مالي
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم خريد و فروش
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم پرسنلي
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم عمراني
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم دبيرخانه
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم تشكيلات
 • قابلیت  ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم حفظ و نگهداري تأسيسات