راهکار حسابداری پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت  حسابداری نقدی وحسابداری تعهدی
 • قابلیت حسابداری ارزی
 • قابلیت حسابداری تلفیقی و حسابداری تجمیعی
 • قابلیت تعریف دوره‏‌های مالی (مانند :دائمی یا ادواری) با تعداد نامحدود
 • قابلیت تعریف و پیاده سازی حساب ‌های چند شرکت یا سازمان مختلف به ‌صورت مجزا روی یک سیستم
 • قابلیت تعریف و پیاده سازی حساب های شرکتهای مختلف به صورت مرتبط ، به تریتیب ، قابل استفاده در شرکتهای هلدینگ و شعب
 • قابلیت تعریف و دسته بندی حساب های تفصیلی بصورت تفصیل شناور و ارتباط آنها با سرفصلهای دلخواه
 • قابلیت تعریف نامحدود سطوح کدینگ حسابداری مانند : ( گروه،کل،معین،تفصیل و….   )
 • قابلیت تعریف  بدون هر گونه محدودیت سطح های تفصیل شناور
 • قابلیت تعریف  طول کد حسابها در کلیه سطح ها مانند: (گروه ،کل، معین، تفصیلی و … )
 • قابلیت تعریف و ارائه موضوع های  استاندارد شده  حسابداری با گروه بندی  شرکت های تولیدی، بازرگانی ، خدماتی و …..
 • قابلیت تعیین  مراکز هزینه و پروژه به تعداد نا محدود  و همچنین قابلیت  اصلاح، حذف و جستجو
 • قابلیت  رویت  و چاپ اطلاعات سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی به همراه کدبندی آنها
 • قابلیت تعریف  ماهیت حساب ها و همچنین اخطارهای  لازم جهت جلوگیری از خطاهای کاربران سیستم
 • قابلیت  انتقال  کدینگ حسابداری و کپی آنها
 • قابلیت تعریف  و استفاده کردن  از توضیحات تکراری برای  کدینگ و سند ها
 • قابلیت  ورود به صورت طبقه بندی  موضوعات حسابداری در سیستم
 • قابلیت تعریف گروه های حساب با طبقه بندی به صورت : ترازنامه ای، سود و زیانی و انتظامی
 • قابلیت تعریف عنوان دوم در تمام  سرفصل ها و همچنین  استفاده از آن در تمامی  گزارشات
 • قابلیت  انتخاب و تعیین ماهیت حساب از نوع : بدهکار در زمان پایان دوره، بدهکار در طول دوره، همیشه بدهکار، بستانکار در زمان پایان دوره، بستانکار در طول دوره، همیشه بستانکار و عدم ماهیت برای تمامی سرفصلها
 • قابلیت معرفی  مرکز هزینه به صورت چند سطحی و  همچنین امکان اختصاص  آن به سرفصل های حساب کل، معین و تفصیلی
 • قابلیت  مسدود کردن و بستن  بعضی از  حساب‌ها و یا کنترل و بررسی  ثبت های بدهکار یا بستانکار برای آنها
 • قابلیت  جلوگیری از حذف کردن ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی
 • قابلیت  نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
 • قابلیت  طبقه بندی تمامی سندها طبق  تاريخ ، شماره سند و ….
 • قابلیت شيفت كردن سندها به جلو و خالي گذاشتن تعدادی از  سند ها  برای  ثبت در زمان مورد نظر
 • قابلیت طبقه بندی مکانیزه شماره اسناد طبق تاریخ سند و  همچنین رفع  تمامی نگرانی ها  از بابت حفظ توالی شماره اسناد بر حسب تاریخ
 • قابلیت مسدود کردن سندها و باز كردن آن ها از طریق  كاربر سطح بالا
 • قابلیت قراردادن  اتوماسیون مالی و   پیگیری و تایید اسناد حسابداری با توجه به گسترده بودن  سازمان مشتری و با استفاده از کارتابل مدیر مالی وحسابدار، انتخاب نحوه پیگیری
 • قابلیت معرفی  الگو برای سند های  تکراری  و کپی نمودن اسناد …..
 • قابلیت بررسی  و طبقه بندی و ترکیب اسناد
 • قابلیت  قطعی کردن و غدم قطعی کردن  سند های  حسابداری و مستند های  مرتبط با آنها
 • قابلیت معرفی  الگوهای متفاوت  چاپ سند مرکب و استفاده از آنها در زمان چاپ اسناد
 • قابلیت رویت  مانده حساب یا دفتر حساب در زمان ثبت کردن اسناد حسابداری
 • قابلیت معرفی چندین شماره سند با عنوان های شماره اصلی سند، شماره ثابت بدون تغییر جهت پیگیری ،شماره ارجاع
 • قابلیت  ارائه اخطار با امکان تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد در زمان صادر کردن آنها
 • قابلیت  ثبت شماره عطف و تاریخ عطف جهت کنترل و بررسی حساب ها (مثلاً در اسناد خزانه جهت پیگیری اسناد یک چک)
 • قابلیت  تراز کردن سند بصورت مکانیزه توسط درج مبلغ مانده سند در فیلد بدهکار یا بستانکار آرتیکل سند
 • قابلیت  تسویه حساب کردن  بصورت مکانیزه توسط درج مبلغ مانده حساب در فیلد بدهکار یا بستانکار آرتیکل سند
 • قابلیت  ثبت کردن ویژگی های  هر طرف حساب : آدرس ، تلفن ها ، شماره اقتصادی ،و….
 • قابلیت  کنترل صحیح بودن  کد ملی بدون اتصال به سازمان ثبت احوال
 • قابلیت  تعریف  حساب‌های پیش فرض برای صادر کردن  سند خودکار در کلیه قسمت های مختلف : دریافت ها ، پرداخت ها و…
 • قابلیت معرفی  کدینگ حسابداری مانند : درختی و لیستی
 • قابلیت معرفی  ویژگی “اجباری” یا “غیر تکراری” برای تمامی  اطلاعات
 • قابلیت رویت  خلاصه اسناد حسابداری و همچنین  حذف کردن و تصحیح سند های دلخواه.
 • قابلیت پیاده سازی  اسناد با وضعیت های متفاوت مانند : یادداشت ، موقت ، بررسی شده و قطعی و تبدیل کلی آنها به وضعیت جدید
 • قابلیت  جستجو  و پیاده سازی امکان فیلترینگ روی دفاتر حسابداری و یا روی مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاریخ، وضعیت ثبت، شرح و ….
 • قابلیت  انتخاب و تائيد گروهي از اسناد حسابداري جهت جلوگيري از ويرايش هاي بعدي
 • قابلیت بررسی  ماهيت حسابها در زمان  ثبت سند و ارسال  پيغام هاي مناسب به کاربر
 • قابلیت  ترکیب  سندهای حسابداري از قبل ثبت شده
 • قابلیت  صادر کردن  سند حسابداری به صورت : (دستی و رویت سند های  حسابداری صادر شده از سایر بخش های یستم )
 • قابلیت بررسی و جستجو در اسناد حسابداری و امکام  کپی و کات کردن آرتیکلهای ثبتهای حسابداری از یک روز به روز دیگر
 • قابلیت معرفی کنترل کنندگان سندها به منظور  رعایت ترتیب  سازمانی مربوط به تنظیم، تایید کردن سندها حسابداری
 • قابلیت  نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و همچنین  ارائه کردن  گزارش‌ آنها در دفتر مقداری حساب‌ها (جایگزین سیستم انبار).
 • قابلیت ترکیب اسناد به صورتهای مختلف : یک سند روزانه، هفتگی و ماهیانه
 • قابلیت تجمیع سطرهای سند
 • قابلیت پیاده سازی سند معکوس و مشابه از یک سند
 • قابلیت بررسی  مبالغ منفی در ردیف های  بدهکار و بستانکار و تغییر مکان  آنها به سطر مخالف
 • قابلیت طبقه بندی سطرهای سند به تفکیک وارد کردن  یا به تفکیک  بدهکار و بستانکار
 • قابلیت طبقه بندی  گروهی اسناد و امکان انتخاب شرایط تاریخ و سریال اسناد و ذخیده سوابق شماره اسناد قبلی
 • قابلیت ایجاد تغییرات در سند ها  به صورت گروهی و موردی طبق سرفصل ها  یا گردش سند ها 
 • قابلیت کپی و جاگذاری بین اسناد
 • قابلیت ترکیب آرتیکل‌های یک حساب در سند
 • قابلیت اخطار  و جلوگیری کردن از ثبت سند در روزهای تعطیل
 • قابلیت  تطبیق دادن و یادداشت گذاری روی آرتیکلهای اسناد مالی
 • قابلیت  دسترسی داشتن به ضمائم اسناد خودکار به منظور  بررسی  سند خلاصه ثبت شده با ریز مدارک و بدون نیاز مراجعه به سیستم اولیه
 • قابلیت ارتباط دادن  تعداد نامحدودی فایل متن، تصویر،  pdf و … به‌عنوان پیوست به هرسند حسابداری یا هر آرتیکل سند
 • قابلیت تعریف  انواع مختلف سناد و مرتب کردن اسناد
 • قابلیت  ورود و خروج اطلاعات به/ از اکسل در تمام برنامه
 • قابلیت  فراخوانی فرم انتخاب تاریخ و نمایش تقویم در تمامی فرم‌ها
 • قابلیت  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در تمامی فیلدهای ورود تاریخ در کل فرم‌ها
 • قابلیت ایجاد رکوردهای جدید در لیستهای باز شونده جستجو بدون نیاز به بستن فرم جاری و تعریف آن رکورد در فرم اطلاعات پایه مربوطه
 • قابلیت تغییر دادن  اندازه ستون های اطلاعاتی  ، جابجایی ، حذف و برکشت از حذف ستونهای مورد نظر
 • قابلیت طبقه بندی  بر اساس تمامی ستونها
 • قابلیت طبقه بندی بر طبق گروه  برای  تمامی ستونها
 • قابلیت ایجاد ،  ویرایش و حذف بصورت مستقیم در لیستها (Grid)
 • قابلیت جستجو بر اساس تمام ستونها
 • قابلیت  ثبت مکانیزه  سند حسابداري از سيستم دريافت و پرداخت، انبار و خرید و فروش، بهای تمام شده، دارایی های ثابت، مدیریت پروژه، خزانه داری ،حقوق و دستمزد، و سایر سیستم های مرتبط با حسابداری
 • قابلیت بهره برداری از جداول پایه سیستم حسابداری در تمامی  سیستم های یکپارچه پیدار
 • قابلیت  برگشت اسناد مکانیزه  به سیستمهای مرجع جهت انجام اصلاحات و سپس دریافت مجدد آنها
 • قابلیت انتقال اطلاعات اسناد حسابداری بین شرکتها
 • قابلیت ثبت و نگهداشت حسابداری شعب با ذخیره اطلاعات در بانک اطلاعات واحد یا بانک اطلاعات مخصوص هر شعبه
 • قابلیت تعریف نامحدود شعبه
 • قابلیت استفاده از اطلاعات پایه مشترک یا مستقل به ازای هر شعبه
 • قابلیت معرفی حدود دسترسی کاربران با امکان تفکیک کاربران هر شعبه
 • قابلیت تعریف  نرخ‌های برابری ارز به ریال
 • قابلیت اعمال تغییرات به‌صورت روزانه با حفظ سوابق نرخ‌های گذشته
 • قابلیت ثبت چند نرخ ارز در یک روز
 • قابلیت معرفی ضریب تبدیل ارز‌ها به یکدیگر
 • قابلیت معرفی نرخ‌های اطلاعاتی به منظور گزارش‌گیری‌های خاص
 • قابلیت ورود اطلاعات اسناد ارزی به‌صورت ریالی و تبدیل آنها  به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و برقراری کنترل‌های لازم
 • قابلیت نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم (مشاهده رویدادها)
 • قابلیت کنترل دسترسی گروه‌های کاربران به گزارشات چاپی
 • قابلیت ایجاد حدود دسترسی برای کاربران
 • قابلیت  بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه به صورت مکانیزه  در پایان هر دوره مالی
 • قابلیت مسدود کردن حسابهای موقت به دلخواه با یک یا چند سرفصل حساب
 • قابلیت تعریف  الگوی مسدود کردن  حسابها، افتتاح و اختتام حسابها و نیز تسهیم مانده حساب به صورت دلخواه
 • قابلیت معرفی بی نهایت زبان مختلف جهت کلیه امکانات سیستم (خاص منظوره به مشتری ارائه خواهد شد)
 • قابلیت انتخاب  زبان مورد نظر  هنگام ورود به سیستم (خاص منظوره به مشتری ارائه خواهد شد)
 • قابلیت ارائه کردن  صورت‏های مالی اصلی شامل ترازنامه، سود و زيان و گردش وجوه نقد و امکان تنظیمات مورد نظر
 • قابلیت رویت دفتر روزنامه، دفاتر حسابهای کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور
 • قابلیت ارائه کردن  تراز 2، 4 ،6 ، 8 ، 10 ستونی در هر محدوده زمانی، و برای تمامی حسابها ( در کلیه سطوح )
 • قابلیت  نمايش درختي كدينگ و گردش آن در تمامی سطوح و امكان رسيدن به ريز سند (مرور حسابها)
 • قابلیت ارائه کردن گزارش از اسناد حسابداري (روکش سند) با قالب های مورد نظر
 • قابلیت ارائه انواع گزارش ها  مرتبط با افتتاحیه و اختتامیه
 • قابلیت تصحیح کردن  سند از طریق خروجی گزارشات
 • قابلیت ارائه کردن گزارش از سندهای مکانیزه
 • قابلیت  ارائه کردن خلاصه سند ماهانه برای ارائه دفاتر و اسناد به صورت خودکار به سازمان امور مالیاتی
 • قابلیت ارائه گزارش دفاتر قانونی برای آسان تر شدن در امر تحریر دفاتر قانونی
 • قابلیت  ارائه کردن حسابهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169
 • قابلیت  ارائه کردن گزارش سازی برای ترازنامه و سود و زیان
 • قابلیت ارائه گزارش خرید و فروش فصلی
 • قابلیت تهیه گزارشات تفکیکی ، تجمیعی، تلفیقی و مقایسه ای شعب
 • قابلیت طراحی کردن  و ساختن گزارشات جدید توسط گزارش ساز
 • قابلیت ایجاد انواع فرآیندهای مختلف مانند فرآیند صدور سند، درخواست وجه و ….
 • قابلیت  ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای
 • قابلیت گزارش گرفتن از دوره هاي مالي قبلي تاکنون
 • قابلیت گزارش گرفتن  بصورت تفضيل شناور
 • قابلیت گزارش گرفتن از حساب در مرکز هزينه يا پروژه خاص
 • قابلیت گزارش روي کدينگ حسابها به تفکيک مراکز هزينه يا پروژه ها
 • قابلیت گزارش روي مراکز هزينه يا پروژه ها به تفکيک کدينگ حساب
 • قابلیت ارائه گزارشات سنواتی
 • قابلیت تهیه گزارش تجمیعی یا تفصیلی از عملکرد حسابها
 • قابلیت ارائه گزارش مرور حسابها بصورت ماتریسی و تحلیلی
 • قابلیت گزارشگیری بر اساس حسابها و اشخاص و مراکز به صورت تلفیقی و تفکیکی
 • قابلیت گزارشگیری نسبت به یک موضوع از چند ناحیه (گزارشگیری دوبل و …. )
 • قابلیت تعویض گردش حسابها و مراکز و اشخاص به یکدیگر به صورت تلفیقی و ترکیبی در دوره های تاریخی
 • قابلیت ارائه گزارش آنالیز و مرور حسابها بر روی تمام حسابها و تفصیلها
 • قابلیت تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در کلیه فرمها و  ارسال تمام گزارشها به اکسل
 • قابلیت ارائه کردن گزارش اسناد ناموازنه
 • قابلیت دریافت کردن و ارسال کردن   سند مالی از/به  نرم افزارهای شرکتهای دیگر در قالب وب سرویس یا فایل متنی و یا اکسل