راهکار خزانه داری پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی انواع بانکهای متفاوت
 • قابلیت تعریف  تمامی  حساب‌ها (مانند : بانک ، اسناد برگشتی، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد در جریان وصول وحساب های  ریالی و ارزی )
 • قابلیت تعریف دسته چک با امکان بایگانی و ذخیره آن
 • قابلیت کنترل بهینه و صحیح  دارایی های نقدی و اسنادی
 • قابلیت انعطاف‌پذیری در پشتیبانی از  عملیات مختلف به منظور  دریافت و پرداخت چک و ایجاد خودکار ثبت‌های مالی مورد نیاز ،وجوه نقد
 • قابلیت سرعت بالا و کاربری آسان  در واحد دریافت و پرداخت
 • قابلیت بررسی  و نظارت بر عملیات دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی
 • قابلیت توزیع دسترسی و امکان پیاده سازی مرکزهای  خزانه داری و صندوقها
 • قابلیت سرعت بالا  و دقیق بودن محسبات  دریافت و پرداخت
 • قابلیت انجام کلیه  مبادلات دریافت و پرداخت اسناد و وجه های آنها
 • قابلیت  تنظیم صورت مغایرت بانکی طبق  اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری  خودکار
 • قابلیت چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با  امکان تنظیمات مورد نظر  و پیاده سازی فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
 • قابلیت ویرایش وضعیت سندهای دریافتنی بین حالت‌های: دریافتی،  برگشتی، برگشتی عودت یافته ، خرج شده ، عودت از خرج و در جریان وصول، وصول شده،… 
 • قابلیت  ویرایش  شرایط  اسناد پرداختنی به  پاس نشده، پاس شده و عودت یافته و…
 • قابلیت هشدار  با امکان  تنظیم برای چکهای پرداختی و دریافتی و سایر تعهدات به طرق مختلف از قبیل هشدار سیستمی ، ارسال SMS ، ارسال ایمیل و ..
 • قابلیت تعریف صندوق اسناد، با امکان مشاهده ریز چک‌های صندوق. نقل و انتقال چک‌های وصول نشده یا برگشتی بین صندوق‌ها. عملیات جاری انتقال صندوق‌های اسناد به دوره مالی بعد. تخصیص صندوق به کاربران معین.
 • قابلیت  صادر کردن  اسناد  دریافت و اسناد  پرداخت با چندین حساب/صندوق.
 • قابلیت صادر کردن  چک دریافتنی/پرداختنی با چندین حساب.
 • قابلیت صادر کردن  سند تجمیع  برای تمامی فرم‌های دریافت و پرداخت با چندین حساب/صندوق.و چک های داراب چند حساب
 • قابلیت عودت دادن چک واگذار شده.
 • قابلیت در حال وصول قرار دادن تعدادی چک‌ها.
 • قابلیت صدور سند های  پرداختنی عودت یافته.
 • قابلیت  پر کردن فیلدهای مربوط به گزارشات فصلی خرید و فروش به منظور  دریافت  گزارش های  فصلی خرید و فروش
 • قابلیت کنترل هزینه های تنخواه توسط خزانه دار و ثبت اوتوماتیک  آن در اسناد مال
 • قابلیت بررسی  شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافت‌های/پرداخت‌های قبلی
 • قابلیت جلوگیری از ویرایش  وضعیت چک‌های انتقالی از دوره مالی قبل و محدود کردن دسترسی به این فیلد
 • قابلیت  پرداخت سندهای  دریافتنی وصول نشده/برگشتی.
 • قابلیت  دریافت کردن /پرداخت کردن  چندین گروه  چک‌ها.
 • قابلیت  ثبت مالی جداگانه برای هر چک، در صورت دریافت گروهی چک‌ها
 • قابلیت دریافت کردن و پرداخت چک های ارزی
 • قابلیت تغییر چک‌ها از/ به فایل متنی.
 • قابلیت پیاده سازی اوتوماتیک  چک های هر دسته چک بر اساس شماره اولین برگ و تعداد برگ دسته چک
 • قابلیت معرفی خزانه دار و همچنین انتخاب محدوده  دسترسی آن به هر کدام از حسابهای بانکی یا صندوق ها
 • قابلیت معرفی  تنخواه دار و مشخص کردن محدوده  سقف تنخواه و مرکز هزینه برای آن
 • انجام محاسبات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه  در محیطی شبیه به سند حسابداری
 • قابلیت مسدود کردن   ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری
 • قابلیت مسدود کردن وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید آن
 • قابلیت مسدود کردن  استفاده از  شماره چک‌های تکراری و استفاده شده
 • قابلیت  مسدود کردن  ابطال چک‌های استفاده شده
 • قابلیت  نمایش آلارم سررسید اقساط
 • قابلیت به حساب گذاشتن تعدادی از  چک‌ها، با امکان طبقه بندی تاریخ چک.
 • قابلیت  تسویه کردن  فاکتورها، با یک چک یا وجه نقد.
 • قابلیت تسویه کردن فاکتور ها همراه با چک های تک حسابه و یا چند حسابه و وجوه نقد صادره در همه دوره‌های مالی.
 • قابلیت پاس کردن چندین چک،. رأس‌گیری چک‌ها و وجوه نقد ، انتقال چک به دوره مالی بعد
 • دارای قابلیت دریافت  گزارش مرور موجودی از تمام حسابهای نقد وبانک
 • دارای قابلیت دریافت  گزارش نقدینگی با امکان  محاسبه مانده روی سندهای درج شده
 • دارای قابلیت دریافت  گزارشات فرآیندهای نقدی مربوط با تسویه فاکتور همراه با رویت فهرست وجوه نقد و چک‌های قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور
 • دارای قابلیت دریافت گزارشات  کلیه سابقه های  چک مستقل از دوره مالی
 • دارای قابلیت دریافت گزارشات  ماهانه اسناد دریافتنی باز/اسناد پرداختنی باز
 • دارای قابلیت دریافت  گزارشات  اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی، با گروه بندی اشخاص
 • قابلیت  چاپ چک با فرمت‌های مورد استفاده بانک‌ها
 • قابلیت چاپ کردن  جواز پرداخت چک
 • قابلیت دریافت تمامی گزارشات و نمودارهای آماری  استاندارد خزانه داری به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز
 • دارای قابلیت دریافت گزارش ریز چک‌های صندوق
 • دارای قابلیت دریافت  گزارش چک‌های دریافتنی تضمینی/پرداختنی تضمینی
 • دارای قابلیت دریافت  صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی
 • قابلیت اطلاع رسانی  مستقیم کدینگ حسابداری سیستم حسابداری در دریافت و پرداخت نقدی و عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • دارای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با حسابهای حسابدری پیدار و ثبت مستقیم حساب بدهکارو بستانکار در رسید دریافت و پرداخت 
 • قابلیت صادر کردن سند های حسابداری مطابق با اسناد دریافت و پرداخت نقدی با امکان گروه بندی  رسید ، تجمیع تاریخی  و تجمیع کلی