راهکار نظام پیشنهادات پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت خودکار کردن  نحوه ارائه کردن ، پیگیری کردن و کنترل و بررسی پیشنهادات  در نتیجه عدم استفاده از کاغذ
 • قابلیت ثبت و بایگانی تمام پیشنهادهای ارائه شده و جستجو در این آرشیو  
 • قابلیت کاهش دادن حجم کاری دبیرخانه، کمیته ها و شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهاد
 • قابلیت معرفی عملیات  و گردش از طریق کنترل و مدیریت کردن فرآیندهی قابل انجام در شرایط مختلف پیشنهاد
 • دارا بودن سیستم های هشدار و یادآوری
 • دارا بودن  بخش مجزا برای ثبت کردن پیشنهادهای کاربر مهمان و خارج از سازمان در صورت لزوم
 • قابلیت بکارگیری در وزارت خانه ها، سازمان، شرکت ها  و … به صورت دبیرخانه متمرکز و نیمه متمرکز
 • قابلیت منطبق بودن  با آئین نامه نظام پیشنهادهای و ساختار سازمانی
 • دارا بودن قابلیت اطلاع رسانی و رواج فرهنگ پیشنهاد دهی
 • دارا بودن محیط فرمول نویسی و امکان محاسبه پرداخت پاداش به پیشنهاد دهندگان، کارشناسان، مجریان و غیره
 • قابلیت برگشت  پیشنهاد به کارشناس، مجری و مدیر در شرایط مختلف با توجه به تعریف فرآیند کار
 • قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت و پیگیری ارجاعات
 • قابلیت بازگشت به حالتهای قبلی پیشنهاد توسط دبیر
 • دارای قابلیت مدیریت گروه بندی شخصی
 • دارای قابلیت ایجاد و مدیریت پیش نویسهای شخصی
 • قابلیت معین کردن پیشنهادهای ویژه و انتخاب پیشنهاد برتر براساس شاخص
 • دارا بودن محیط راهنمای صفحات کاملا پویا و قابل ویرایش توسط دبیر
 • قابلیت مشاهده آمار کلی پیشنهادها
 • قابلیت  نمایش آمار بازدید
 • قابلیت نمایش اطلاعات آخرین پیشنهاد دهنده، بیشترین پیشنهاد دهنده، پیشنهاد برتر و … دارا بودن سیستم اهدای هدیه طبق امتیازات دریافتی اضافه بر سیستم پاداش دهی
 • قابلیت معرفی سطحهای دسترسی و محرمانگی
 • قابلیت  امتیاز دهی به پیشنهاد دهندگان، کارشناسان و مجریان
 • قابلیت ارسال کردن ایمیل، SMS در بخش های مجزا جهت اطلاع رسانی
 • دارا بودن  سیستم نظرسنجی پویا
 • قابلیت دریافت کردن خروجی از داده های سیستم در فرمت های مختلف Word,Excel,PDF و …
 • قابلیت اتصال به نرم افزارهای مختلف جهت برقراری ارتباط مانند اتوماسیون اداری
 • قابلیت ثبت کردن تمامی عملکردهای کاربران و ایرادات اتفاق افتاده در سیستم
 • قابلیت ارائه کردن وب سرویس برای استفاده در بخش های مجزا سازمان (پورتال اطلاع رسانی، باجه کیوسک و غیره)
 • قابلیت معرفی فراخوان های دریافت پیشنهاد
 • قابلیت دریافت گزارش ها ، امکان جستجو کردن و پیگیری پیشنهادهای ثبت شده
 • دارا بودن موتور گزارش ساز پویا
 • قابلیت معرفی انواع گزارشات لیستی و نموادری و تعیین دسترسی هر گزارش