راهکار نقلیه پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی کلیه وسیله های  نقليه مانند : خوردهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت ها ، سواری ها و…
 • قابلیت گروه بندی کلیه  وسیله های  نقليه دستگاه طبق روش  استفاده از آنها شامل : استفاده اختصاصی ،عمومی ،یا تشریفاتی
 • قابیلت معرفی امکانات عمومي کلیه وسیله های  نقليه شامل : سال ساخت وسیله ، مدل وسیله ، مدل موتور ، شماره شاسی ، رنگ وسیله و….
 •  قابلیت معرفی بخش های سازماني
 • قابلیت معرفی  رانندگان و تحويل‌گيرندگان وسیله های  نقليه به کمک  اطلاعات  شخصي و پستی  آنها
 • قابیلت معرفی و  ثبت کردن قوانين و مقررات مورد عمل
 • قابلیت معرفی کردن محل مقصدها مانند : شهر یا استان مد نظر ، مکان مد نظر
 • قابلیت تعریف فرآیند های مرتبط با ورود وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با خروج وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با تحويل وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با كاركرد وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با تعمير و نگهداري وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با بيمه، ماليات، معاينه فني و طرح ترافيك وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با سرقت، تصادفات و جرايم
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با ثبت هزينه‌هاي انجام‌شده براي وسايل نقليه
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با ثبت کردن اطلاعات فروش وسايل نقليه يا قطعات آنها
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با خدمات ترابري
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با جستجو  طبق اطلاعات اصلي سيستم
 • قابلیت معرفی فرآیندهای مرتبط با بررسی جستجوي پويا طبق المان های متفاوت و قابل تعريف توسط كاربر
 • قابلیت تهیه قالب ها و فرم های  مورد نياز كاربران (Form Generator)
 • قابلیت وارد کردن و خارج کردن اطلاعاتت از طریق پوشه اکسل به /از برنامه
 • قابیلت معین کردن دسترسی برای کاربران
 • قابلیت ارائه نمودن نمودارها به صورت آماری و مقایسه ای