مدیریت زنجیره تامین

سیستم مدیریت زنجیره تامین برنامه ریزی و زمانبندی تأمین كالا و خدمات، پیکربندی سفارش ها، درخواست خرید، پردازش درخواست، خرید ( و معاملات مربوطه) و انبارداری را بر اساس اهداف و استراتژی های سازمان و با هدف بهینگی و تناسب تداركات به عهده دارد.